Site Info
Copyright © : Rechten Online | Maastricht University | Open Universiteit Nederland

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any forms or by any means, electronic, mechanical, copying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

Dit programma is ontwikkeld in het kader van het Consortium Innovatie Hoger Onderwijs. Aan deze ontwikkeling hebben de Open Universiteit Nederland, de Universiteit Maastricht, de katholieke Universiteit Leuven en Stichting Rechten Online een bijdrage geleverd. Slechts na afspraak met de hiervoor vermelde instelling mag het programma ook door anderen worden gebruikt.

Voor de opgenomen illustraties en teksten zijn de rechthebbenden benaderd voor toestemming tot publicatie. Rechthebbenden die zich niet benaderd weten, worden uitgenodigd contact op te nemen met de Open Universiteit Nederland, afdeling Juridische zaken. Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen.
Copyright © : Rechten Online | Maastricht University | Open Universiteit Nederland
Contact | Site-Info | Help | Feedback