Welkom bij Pleit voorbereid.


In dit programma doorloopt u als stagiair een virtuele stage specifiek gericht op het leren houden van pleidooien.

Om de stage te starten moet u eerst inloggen.

Voor meer informatie over de digitale stage klikt u op Info.
Copyright © : Rechten Online | Maastricht University | Open Universiteit Nederland
Contact | Site-Info | Help | Feedback